Tin tức

Thế giới Di động xin đầu tư thêm 500 tỷ cho chuỗi Bách Hóa Xanh, ESOP tỷ lệ 1:1

3083

HĐQT Thế Giới Di Động (mã MWG) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 kế hoạch trả cổ tức 2016, huy động 500 tỷ đồng cho chuỗi Điện Máy Xanh và phát hành cổ phiếu thưởng.

Theo đó, HĐQT MWG thống nhất sẽ trình kế hoạch trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian chi trả dự kiến trong quý II/2017.

Công ty cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương đương với việc phát hành thêm gần 154 triệu cổ phiếu.
Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu đến từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất. Thời gian dự kiến trong quý II/2017 và sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.
Cùng với đó, công ty cũng dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chính sách thưởng cổ phiếu (ESOP) cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của MWG và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ cùng là 3%.
Ngoài ra, Nghị quyết còn đề cập đến chính sách thưởng ESOP cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của MWG và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017 nếu tăng trưởng lợi nhuận đạt mức trên 10%, ESOP dự kiến sẽ là mức % tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sẽ nhân với 0,1, tối đa là 3%.

Đồng thời, tỷ lệ ESOP cũng sẽ điều chỉnh giảm còn 80% nếu giá trung bình cổ phiếu năm 2017 so với năm 2016 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số Vn-Index của năm 2017 so với năm 2016 là 10%.

Cả hai đợt ESOP này dự kiến được bán với giá thấp nhất giữa 10.000 đồng và 50% giá cổ phiếu trên thị trường vào thời điểm phát hành. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm. Mỗi năm sẽ có 25% số cổ pbần đã mua được chuyển nhượng.

Công ty cũng sẽ trình kế hoạch huy động 500 tỷ đồng nhằm tăng vốn đầu tư phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh chuỗi Bách Hóa Xanh trong năm 2017. Nguồn vốn dự kiến đến từ vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối.

Ở kế hoạch mua bán – sáp nhập, MWG trình ĐHĐCĐ thường niên thực hiện M&A các doanh nghiệp bán lẻ cùng ngành hoặc khác ngành với định mức đầu tư không quá 500 tỷ đồng.

(theo Bizlive)

Tin khác

Menu Title
×