Phụ tùng

Phụ tùng

Yanmar phụ tùng thay thế chính hãng được sản xuất bởi công ty  Yanmar Nhật Bản

Các bộ phận cơ bản như: pistons, cylinders, sleeves Silver checks, Ty pump, Berlin, three goats, black mouth, Cushion,  oil filter …
Và các mô hình Yanmar như: 3T, 3SM, 4ESD, 3L15, 3S15, 6ch, 6ha, 6LA, 6CX, 6KH, 6AY, TNE, TF, TS …

Menu Title
×